Iva Gregov

Datum objave: 01.06.2020

Iva Gregov, mag. psihologije.  Nakon završene opće gimnazije u Zadru, školovanje nastavlja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje 2014. godine stječe titulu magistre psihologije. Osim razvojne i psihologije predškolske dobi, zanima se i za psihoterapiju. Stoga se 2016. godine uključuje u edukaciju Škole za kibernetiku i sistemsku terapiju, a koja je članica Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH), Europske asocijacije obiteljskih sistemskih psihoterapijskih pravaca (EFTA) i Europskog udruženja za psihoterapiju (EAP). Trenutno je na završnoj godini edukacije.

S Centrom Sunce surađuje od 2018. godine gdje vodi individualna savjetovanja.