Dijeljenjem znanja do većeg napretka djece s teškoćama u razvoju – stručni skup

Datum objave: 27.01.2020

POZIV NA MULTIDISCIPLINARNI STRUČNI SKUP

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce

organizira stručni skup

„Dijeljenjem znanja do većeg napretka djece s teškoćama u razvoju”

koji će se održati 31. listopada 2018. od 15:00 do 19:00 sati

u Prvoj Gimnaziji, Avenija Dubrovnik 36,  10000, Zagreb

U sklopu programa „Moje pravo na igru i sport“ koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Grada Zagreba i Zaklada „Hrvatska za djecu“, Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce organizira multidisciplinarni stručni skup za sve organizacije i pojedince koji se izravno ili neizravno bave poticanjem i provođenjem sporta i rekreacije za djecu s teškoćama u razvoju.

Na stručni skup pozivamo sve relevantne dionike koji mogu i trebaju utjecati na razvoj sporta i rekreacije kod djece i mladih s teškoćama u razvoju. Dionike smo podijelili u pet skupina: 1) sportski klubovi, 2) obrazovne institucije – vrtići i škole, 3) Institucije tj. krovne organizacije u sportu – savezi, odbori, SDUŠ i fakulteti, 4) roditelji i skrbnici i 5) centri/specijalizirane ustanove za djecu s teškoćama u razvoju.

Cilj multidisciplinarnog stručnog skupa je preispitati unutar svake skupine  poteškoće i probleme s kojima se susreću u radu s djecom s teškoćama u razvoju, nakon čega ćemo tražiti prijedloge i moguća rješenja te na kraju kreirati petogodišnji plan za svaku skupinu, što bi svi sudionici trebali osobno i na razini svoje institucije poduzeti da se poveća broj djece s teškoćama koja će se uključiti u sport i rekreaciju. Metoda rada koju ćemo koristiti u radu je facilitacijska metoda Points of You koja je metodologija osobnog, profesionalnog i organizacijskog razvoja i koristi se kao alat za facilitaciju grupnih procesa.

Na stručnom skupu ćemo također raspraviti o trenutnim mogućnostima djece s teškoćama u razvoju da aktivno sudjeluju u organiziranim sportskim ili rekreativnim sadržajima i aktivnostima u njihovo slobodno vrijeme te kako ravnomjerno razvijati te aktivnosti u svim županijama RH. Između ostaloga, potaknut ćemo raspravu o tome koje prednosti donosi sudjelovanje djece s teškoćama u razvoju u Prilagođenim sportskim školama (univerzalne i specijalizirane), kao dobra priprema za ulazak u sportske klubove, s obzirom na mnogobrojnost i specifičnosti različitih poteškoća koje djeca imaju (npr. autizam, ADHD, Downov sindrom, mentalna retardacija, blaži i teži oblici cerebralne paralize, djeca u kolicima i druge teškoće).

Cilj nam je također predložiti čim više kvalitetnih rješenja za međusobno umrežavanje udruga, sportskih klubova, saveza, odbora, fakulteta, udruga koje se bave djecom s teškoćama u razvoju, vrtićima, školama, roditeljima i drugih organizacija da zajedničkom suradnjom i djelovanjem multipliciraju učinke rada svakog pojedinca i svih organizacija zajedno. Zaokružit ćemo ovaj dio programa koristeći model SSCC – stop, start, continue, change.

U nastavku je priložen program Multidisciplinarnog stručnog skupa, uz zadržavanje prava organizatora na moguće promjene koje će biti ažurirane na našoj web stranici: www.ti-si-sunce.hr. Molimo da potvrdite svoje sudjelovanje na e-mail adresu info@ti-si-sunce.hr do 30. listopada 2018.

 

Veselimo se Vašem dolasku!

 

Program Multidisciplinarnog stručnog skupa

„Dijeljenjem znanja do većeg napretka djece s teškoćama u razvoju”

  1. listopada 2018. godine, od 15:00 – 19:00, u Prvoj Gimnaziji, Avenija Dubrovnik 36,  10000, Zagreb

 

Program

 

15:00 – 15:10                   Predstavljanje programa Multidisciplinarnog stručnog skupa i voditelja

-pozdravljanje prisutnih i predstavljanje voditelja

-najava što smo danas planirali raditi

15:10 – 15:20                   Uvod – predstavljanje programa „Moje pravo na igru i sport“
15:20 – 15:30                   Središnji državni ured za sport 
gđa. Adela Čujko, savjetnica državne tajnice Središnjeg državnog ureda za šport;
–  gđa. Marija Crnković, voditeljica Službe za međunarodnu suradnju i EU fondove i
–  g. Branko Radičević, viši stručni savjetnik, Služba za lokalni šport i stručne kadrove
15:30 – 15:40                   Hrvatski paraolimpijski odbor – g. Luka Dobrović, Predsjednik stručnog radnog tijelaza programe i projekte za korištenje sredstava EU

15:40 – 15:50                 Teniski klub Travnjak – Ana-Marija Dragojević, dopredsjednica Kluba i voditeljica progr

15:50 – 16:00                 Kineziološki fakultet – doc. dr. sc. Lidija Petrinović

16:00 – 16:10                  Meri Matušan, prof. tjelesne i zdravstvene kulture u Prvoj Gimnaziji Zagreb

16:10 – 16:20                  Zlata Rogina, majka djevojčice s teškoćama u razvoju, polaznicaprograma „Moje pravo na igru
i sport“ već pet godina

 

16:20 – 16:50                   Pauza

16:50 – 18:10                  Rad u grupama i diskusija (1. grupa – Institucije u sportu; 2. grupa – sportski klubovi; 3. grupa – obrazovne institucije

(škole, vrtići); 4. grupa – roditelji; 5.     grupa – centri/specijalizirane ustanove)

18:10 – 19:00                  Predstavljanje rada svake grupe i zaključci stručnog skupa

 

 Voditelji i moderatori (interdisiplinarni tim):

Božica Križanić, prof. kineziologije, kondicijska trenerica

Hrvoje Belušić, prof. kineziologije, kineziterapeut

Tanja Prekodravac, prof. psihologije

Željka Gomuzak Anić, dipl. soc. pedagogica

 

Predavači-gosti:

Središnji državni ured za športgđa. Adela Čujko, savjetnica državne tajnice Središnjeg državnog ureda za šport; gđa Marija Crnković, voditeljica Službe za međunarodnu suradnju i EU fondove i   g. Branko Radičević, viši stručni savjetnik, Služba za lokalni šport i stručne kadrove

Kineziološki fakultet Sveučilište u Zagrebu –  doc. dr. sc. Lidija Petrinović

Hrvatski paraolimpijski odborg. Luka  Dobrović, Predsjednik stručnog radnog tijela za programe i projekte za korištenje sredstava EU

Plivački klub Natator i dopredsjednica HPO-a – gđa. Ana Sršen 

Prva Gimnazija, Zagrebgđa. Meri Matušan, prof. tjelesne i zdravstvene kulture

Gđa. Zlata Rogina, majka djeteta s teškoćama

Teniski klub Travnjakgđa. Ana-Marija Dragojević