Centar Sunce

CENTAR ZA EDUKACIJU I SAVJETOVANJE SUNCE

Centar Sunce ima za cilj postojećim i planiranim projektima/programima razvijati i unapređivati odnose između članova obitelji, doprinijeti smanjenju porasta poremećaja u ponašanju i ovisnosti kod djece i mladih, pravovremenim intervencijama spriječiti razvoj psihičkih smetnji u djece i mladih, tretmanskim intervencijama i pružanjem podrške za stvaranje zdravih navika omogućiti pojedincima zdrav način življenja, edukacijom i informiranjem pomoći roditeljima u odgoju uspješne i zadovoljne djece, kao i građanima teme za cjeloživotno obrazovanje te drugi specifični ciljevi koji su potrebni za razvoj sigurne, poticajne, kreativne i manje opasne okoline.

Od 2018. do 2022. godine Centar Sunce nastavlja kao i prijašnjih godina njegovati tri osnovna smjera rada:

I. PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

 1. Razvoj zdravih stilova života i zdravih navika kod djece i mladih osoba kroz preventivne i kurativne aktivnosti usmjerene na različite oblike neprihvatljivog ponašanja nad i među djecom i mladima, prevencija ovisnosti te unapređenje psihičkog i fizičkog zdravlja istih
 2. Sadržaji namijenjeni roditeljima i budućim roditeljima
 3. Sadržaji namijenjeni poboljšanju znanja i vještina nastavnika, učitelja i stručnih suradnika koji rade u školama i drugim psihosocijalnim ustanovama i budućim stručnjacima (studenata društveno-humanističkih fakulteta) za pružanje psihosocijalne podrške krajnjim korisnicima
 4. Sadržaji namijenjeni poboljšanju i očuvanju psihofizičkog zdravlja osoba starijih od 55 godina
 5. Alternativni oblici skrbi i podrške

II. AKTIVNOSTI ZA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA – SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI

 1. Sadržaji za unapređenje psihofizičkog zdravlja djece i mladih te djece i mladih s teškoćama u razvoju
 2. Sadržaji za unapređenje psihofizičkog zdravlja roditelja, budućih roditelja i odraslih pojedinaca
 3. Sadržaji za razvoj zdravih stilova života i unapređenje psihofizičkog zdravlja zaposlenika i svih radno sposobnih osoba te organizacija
 4. Sadržaji za očuvanje psihofizičkog zdravlja starijih osoba

III. OBRAZOVANJE DJECE, MLADIH I ODRASLIH – CJELOŽIVOTNO UČENJE

 1. Sadržaji za razvoj poduzetništva
 2. Sadržaji namijeni razvoju demokratizacije i civilnog društva te razvoju volonterizma
 3. Obrazovni sadržaji za djelatnike javnih ustanova, koje se bave djecom i mladim osobama i buduće stručnjake
 4. Sadržaji za osobni i profesionalni razvoj (cjeloživotno učenje)
 5. Promicanje društveno odgovornog poslovanja
 6. Potreba za kreativnim izražavanjem i kulturnim programima
 • Ekspresivni i kreativni razvoj
 • Kulturno obogaćivanje

7. Očuvanje prirode, ekologija i održivi razvoj

 • Edukacije i osvještavanje za djecu i mlade u obrazovnim institucijama
 • Edukacije i osvještavanje za djecu i mlade u lokalnoj zajednici
 • Edukacije i osvještavanje za odrasle