2. sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju

Datum objave: 29.01.2020

Poziv na 2. sportsko natjecanje djece s teškoćama u razvoju u Zagrebu „Naše  

  pravo na sport“ – sportsko natjecanje u bazenu i u dvorani

Natjecanje na bazenu će se održati 27. rujna 2014. godine (subota), od 8:30 do 10:30 sati, u Zagrebu, na bazenu Mladost, Jarunska ulica 5,  a natjecanje u dvorani održat će se 28. rujna 2014. godine (nedjelja) od 8:30 do 13 sati, u dvorani II. Doma sportova, Trg Krešimira Ćosića 11 .

 

Inicijativa „Naše pravo na sport“, odnosno natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju provodi se uz veliki odaziv drugu godinu za redom i kruna je programa  „Moje pravo na igru i sport“ koji se provodi kontinuirano od svibnja 2012. godine. Program „Moje pravo na igru i sport“ je sportsko-rekreativni i razvojno-kreativni program koji pruža raznolikost aktivnosti za kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Ove aktivnosti provode se kontinuirano tokom čitave godine, a organizacija natjecanja jednom godišnje jeprilika i mjesto gdje djeca mogu pokazati što su naučila i savladala tokom tekuće godine. Također su na natjecanje pozvana i druga djece s teškoćama u razvoju u dobi od 5 do 14 godina.

 

Ove godine 2. sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju provodimo u partnerstvu s web portalom Rekreacija.hr u sklopu Move week-a 2014. Move week je je najveća europska kampanja promocije tjelesne aktivnosti  čija je vizija postići 100 milijuna više tjelesno aktivnih građana u Europi  do 2020. godine.  Središnji  je događaj NowWeMove kampanje koja promovira sport i tjelesnu aktivnost s naglaskom na dobrobiti tjelesnog vježbanja. Održava se svake godine prvog tjedna u listopadu. Više informacija na: http://moveweek.rekreacija.hr/vijesti/nowwemove-kampanja-u-hrvatskoj

 

Natjecanje će se održati u dvije discipline u bazenu i pet disciplina u dvorani, a program se nalazi u nastvaku poziva. Roditelj može prijaviti dijete na samo discipline u bazenu ili samo u dvorani, te također može odabrati samo neke ili pak sve discipline u kojima se dijete može natjecati.

Sportsko natjecanje će otvoriti naša paraolimpijka Ana Sršen, koja je ujedno i kuma ovog natjecanja, a događaj će biti popraćen snimkama i live sreamingom od strane partnera: web portala “Rekreacija.hr”.

 

PRIJAVA

Prijavu natjecatelja/djece za nastup obavezno izvršiti punim imenom i prezimenom svakog natjecatelja te navodom ostalih podataka iz obrasca za prijavu, najkasnije do 25. rujna 2014. godine.

Obrazac za prijavu nalazi se  na našoj web stranici kao i Suglasnost za roditelje da se slažu s medijskom popraćenošću samog natjecanja, koja je obavezna: http://www.ti-si-sunce.hr/vijesti/2-sportsko-natjecanje-za-djecu-s-teskocama-u-razvoju-

Prijavu možete izvršiti na e‐mail: bozica.krizanic@ti-si-sunce.hr.

 

KOTIZACIJA

Kotizacija se ne plaća. Troškove natjecanja snosi Centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce“ kroz donacije i sponzorstva

 

Nadamo se da ćete se uključiti u našu manifestaciju i tako podržati prošlogodišnje  1. sportsko natjecanje djece s teškoćama u razvoju u Zagrebu „Naše pravo na sport“ koje s puno entuzijazma nastavljamo i ove godine.

Organizator zadržava pravo izmjene preliminarnog programa, kao i ostalih organizacijsko-tehničkih stavki, što će ovisiti o broju prijava u pojedinoj disciplini i donatorima/sponzorima.Svi podaci i promjene bit će dostupni na www.ti-si-sunce.hr.

 

Nadamo se da ćete se uključiti u našu manifestaciju i tako podržati prošlogodišnje  1. sportsko natjecanje djece s teškoćama u razvoju u Zagrebu „Naše pravo na sport“ koje s puno entuzijazma nastavljamo i ove godine.

Grad Zagreb-Ured za osobe s invaliditetom – Groš d.o.o. Križevci – Rekreacija.hr – Hrvatski akademski plivački klub Mladost, Zagreb – Klub za skokove u vodu Dive“, Zagreb – Sportme.hr – Naša djeca d.o.o. – EX-ALTO d.o.o. – Moje pravo na igru i sport – Centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce“


– DETALJAN OPIS PROGRAMA –

2. sportskog natjecanja djece s teškoćama u razvoju u Zagrebu

„Naše pravo na sport“ – sportsko natjecanje u bazenu i u dvorani

 

Program igara

Natjecanje u bazenu, 27.09.2014.:

8:30 – prijave natjecatelja

9:00 – skokovi u vodu

9:30 – štafeta u bazenu (plivanje 2×25 metara s prenošenjem patkica)

10:30 – izlazak iz bazena, tuširanje, sušenje i odjevanje

 

Natjecanje u dvorani, 28.09.2014.:

8:30 – prijave natjecatelja

9:00 – šut na gol

9:30 – bacanje u koš

10:00 – poligon

10:30 – trčanje 15 metara

11:00 – boćanje

11:30 – Dodjela medalja – sponzorira Groš d.o.o, Križevci

 

DODJELA MEDALJA

Medalje će se dodijeliti za svaku disciplinu za prva tri mjesta. No i sva ostala djeca dobit će medalju kao uspomenu na svoje prvo sudjelovanje na natjecanju. Jer važno je prisustvovati, potruditi se i uživati u sportu i kretanju a tako učimo djecu da postaju prvaci i šampioni u brizi za vlastito zdravlje.

Vidimo se na natjecanju,

Tim Centra za edukaciju i savjetovanje „Sunce“