Vesna Totić

Datum objave: 21.12.2019

 

Vesna Totić, dipl.socijalna radnica i praktičarka neurolingvističkog programiranja (NLP). Tijekom šesnaestogodišnjeg  radnog iskustva u neprofitnom sektoru u različitim nevladinim organizacijama stekla sam širinu stručnog znanja (provođenje radionica iz tema psihosocijalnog rada; vođenje radionica za roditelje, vođenje grupa za mlade i potencijalno nadarenu djecu, vođenje socijalizacijskih grupa; vođenje poligonskih sportskih aktivnosti za djecu i roditelje; pripremanje, provođenje i evalucija rada, pisanje izvještaja i vođenje projekata), ali i spoznala važnost multidisciplinarnih timova u pronalaženju inovativnih i alternativnih rješenja. Veliki dio moga rada temelji se na kreativnim tehnikama, posebice primjenom  forum teatra. Sudjelovala sam u pripremi i osmišljavanju pojedinih projekata i programa. Koordinirala sam volontere na projektima za pomoć starim i nemoćnim osobama.  Par godina radila sam kao asistentica u nastavi i pružala pomoć djeci s teškoćama u komunikaciji i socijalnoj interakciji u razrednom odjelu i socijalnom okruženju vodeći brigu o njihovim specifičnim odgojno-obrazovnim, razvojnim i zdravstvenim potrebama.

Svoje fakultetsko obrazovanje nastojala sam usavršavati putem brojnih međunarodnih i domaćih treninga iz psihosocijalnog rada i ljudskih prava, neka od njih su: „Behaviour disorders a view from a different corner“- trening o problematici djece i mladih s poremećajima u ponašanju; „Step Up on Stage“- trening o teatru za razvoj, forum teatru i ljudskim pravima; „Ajvar with Chocolate“- trening o pripremi razmjene mladih i motivaciji mladih na aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici; u sklopu programa „Youth in Action“  bila sam sudionica  stručnog studijskog  posjeta u Finskoj  gdje sam stečena  iskustva prenijela u svoj rad s mladima; „Once Upon A Time“- vodila grupu mladih iz Hrvatske na razmjenu mladih te sudjelovala na istoj razmjeni kao voditelj aktivnosti, tema razmjene- bajka kao glavni medij za razumijevanje različitosti i zajedničke europske prošlosti, te sam sudjelovala na Osnovnom treningu iz izgradnje mira- na temu kako riješavati sukobe, vođenje procesa mirenja i zaštita ljudskih prava.  Svoje stručne sposobnosti razvijam  i na poslijediplomskoj razini u sklopu poslijediplomskog  specijalističkog studija iz Psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru socijalnog rada. U Centru Sunce radim kao koordinatorica projekata.