Izvješća 2019. 2020. i 2021. godina

2019. GODINA

I.) Opisni i financijski plan za 2019. godinu:

 1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
 2. OPERATIVNI PLAN ZA 2019. GODINU

II.) Izvještaji za 2019. godinu:

 1.  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU – PR-RAS-NPF
 2.  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019. GODINU – BILANCA
 3. OPISNI IZVJEŠTAJ ZA 2019_GODINU
————————————————-

2020. GODINA

I.) Opisni i financijski plan za 2020. godinu:

 1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU
 2. OPERATIVNI PLAN ZA 2020. GODINU

II.) Izvještaji za 2020. godinu:

 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU – PR-RAS-NPF
 2. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU – BILANCA
 3. OPISNI IZVJEŠTAJ O RADU CENTRA SUNCE ZA 2020. GODINU
 4. REVIZIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU CENTAR SUNCE

————————————————-

2021. GODINA

I.) Opisni i financijski plan za 2021. godinu:

 1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU
 2. OPERATIVNI PLAN ZA 2021. GODINU

II.) Izvještaji za 2021. godinu:

 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU -PR-RAS-NPF
 2. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU – BILANCA
 3. OPISNI IZVJEŠTAJ O RADU C. SUNCE ZA 2021. GODINU

————————————————-

2022. GODINA

I.)Opisni i financijski plan za 2022. godinu:

 1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU
 2. OPERATIVNI PLAN ZA 2022. GODINU