Barbara Sajko

Barbara Sajko, diplomirana socijalna radnica, U nevladinom sektoru sam od završetka fakulteta gdje sam radno iskustvo stjecala radeći s osobama koje imaju potrebe za određenim vrstama pomoći i podrške. Radila sam kao koordinatorica projekata i provoditeljica grupa za osobni razvoj djece (s teškoćama u ponašanju i djece s teškoćama u razvoju) kao i malodobnih majki u Caritasu, socijalizacijskih i kreativnih grupa. Pružala sam podršku i provodila aktivnosti u grupama osoba u potrebi (povratničke obitelji, samohrane obitelji i udomiteljske obitelji) te provodila aktivnosti namijenjene starijim osobama (informatička i kreativna radionica, mentalni fitnes, pomoć u kući..) te koordinirala rad volontera na različitim projektima u udruzi.

Tijekom rada stekla sam iskustvo u koordiniranju aktivnosti programa kao i pisanju izvještaja za donatore, iskustvo u organiziranju događanja, ostvarila sam dobru suradnja s ustanovama socijalne skrbi, odgojno – obrazovnim ustanovama te s medijima. Svoje znanje dodatno sam usavršavala pohađajući predavanja i tečajeve: „Understanding and working with children and families affected by parental alienation“, Međunarodna konferencija: „Čija djeca su nestala djeca“, „Rana intervencija u djetinjstvu: naši izazovi i naša rješenja, radionica zagovaranja/lobiranja-zagovaranje za poboljšanje prava posvojiteljskih, jednoroditeljskih obitelji i životnih partnera s djecom za tolerantnije i raznoliko društvo“, „Perfekcionizam“-željeti više, ostvariti manje, „Komunikacija u bliskim odnosima- njena važnost, odrednice i posljedice te mogućnosti i načini poboljšanja“, Konferencija- „Prevencija ovisnosti, trening savjetodavnog razgovora, edukacijsku radionicu iz art terapije te razne edukacije iz primijenjene psihologije.

Za vrijeme fakulteta i kasnije tijekom rada, volonterski sam radila s različitim skupinama u potrebi: djeca s posebnim potrebama, djeca s poremećajem pažnje te osobe starije životne dobi.